Monday, October 5, 2015

தற்காலிக PLI வழங்கக் கோரி-அக்டோபர் 6ல் ஆர்ப்பாட்டம் - FORUM முடிவு

தற்காலிக PLI வழங்கக் கோரி-அக்டோபர் 6 ல் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த FORUM சார்பாக முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத்து கிளைகளிலும் FORUM சார்பாக ஆர்பாட்டங்கள் நடத்திட தோழமையுடன் கேட்டுகொள்கிறோம்.