Tuesday, January 2, 2018

78.2 % அடிப்படையில் மருத்துவப்படி

78.2 % அடிப்படையில் மருத்துவப்படி 01.04.2018 முதல் வழங்கப்படும் .
BSNL ல் பணியாற்றும் ஊழியர்  அதிகாரிகளுக்கு 01.04.2018 முதல் 78.2% fitment Basic +DA அடிப்படையில் மெடிக்கல் Reimbursement வழங்கப்படும்

உத்தரவு காண இங்கே சொடுக்கவும்